Instructor Name:Shihan Michael Ciraco

Shihan Michael Ciraco is the Chief Instructor of Ciraco's Okinawan Karate. He has been teaching full time since 1992.

Contact:
Shihanmike1@gmail.com

Other Information: